آب و هوای انگلیس: آخرین پیش بینی Met Office | مستقل

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

آخرین پیش بینی وضعیت آب و هوا در انگلیس از امروز را از ایندیپندنت تماشا کنید.

ما این صفحه را روزانه با جدیدترین ویدیوی زنده موجود به روز می کنیم.

این پیش بینی توسط Met Office که سرویس ملی هواشناسی انگلیس است به ما ارائه می شود.

Met Met علم و خدمات آب و هوا و شهرت جهانی را برای حمایت از مردم ، دولت و مشاغل ارائه می دهد.

این سازمان پیش بینی های هواشناسی را در تمام بازه های زمانی از پیش بینی آب و هوا تا تغییرات آب و هوایی انجام می دهد.

برای اطلاعات جالب تر در مورد آب و هوای روز در انگلیس ، از بخش آب و هوا در UK اینجا بازدید کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>