آیا طرح هایی با هدف جلوگیری از آسیب رساندن سوus استفاده کنندگان داخلی به شرکای خود کار می کند؟

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

من

این باید احساس امنیت و آسایش داشته باشد ، اما ، برای قربانیان سو domestic استفاده در خانه ، “خانه” برعکس است.

با افزایش حوادث سو abuse استفاده خانگی در قفل ، ریشی سوناک روز چهارشنبه از یک بسته 19 میلیون پوندی در بودجه خود برای رسیدگی به این موضوع رونمایی کرد.

حدود 15 میلیون پوند از این بسته صرف طرح هایی خواهد شد که تلاش می کنند عاملان سو abuse استفاده خانگی را که به قربانیان آنها آسیب می رساند ، متوقف کنند. اما چنین طرح هایی – که هم از نظر نحوه اجرا و هم از نظر افرادی که تهیه می کنند بسیار متفاوت است – بسیار بحث برانگیز است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>