آیا مخالفت کارگران با افزایش مالیات شرکت قابل دفاع نیست؟

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

من

به شدت برای رسانه ها توضیح داده شده است كه وزیر در حال برنامه ریزی برای افزایش نرخ مالیات شركت در بودجه هفته آینده به عنوان راهی برای كمك به بازگرداندن ثبات به دارایی های عمومی در پی شیوع ویروس كرونا و برگرداندن برخی از برش های عمیق در مالیات اعمال شده توسط محافظه کاران در دهه گذشته

اما حزب کارگر اعلام کرده است که با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.

جیمز موری ، دبیر ارشد سایه حزب در خزانه داری آمریکا ، این هفته در بی بی سی گفت: “زمان انجام این کار نیست.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>