آیا مخالفت کارگران با افزایش مالیات شرکت قابل دفاع نیست؟

Category: جهان زیبایی Comments: No comments


من

به شدت برای رسانه ها توضیح داده شده است كه وزیر در حال برنامه ریزی برای افزایش نرخ مالیات شركت در بودجه هفته آینده به عنوان راهی برای كمك به بازگرداندن ثبات به دارایی های عمومی در پی شیوع ویروس كرونا و برگرداندن برخی از برش های عمیق در مالیات اعمال شده توسط محافظه کاران در دهه گذشته

اما حزب کارگر اعلام کرده است که با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.

جیمز موری ، دبیر ارشد سایه حزب در خزانه داری آمریکا ، این هفته در بی بی سی گفت: “زمان انجام این کار نیست.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>