انگلستان کمترین موارد روزانه Covid در تقریباً پنج ماه را ثبت کرده است

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

انگلیس 7،434 مورد جدید Covid-19 را گزارش کرده است که کمترین میزان عفونت روزانه در تقریباً پنج ماه گذشته است.

تعداد موارد کمترین گزارش از 2 اکتبر است که 6،968 عفونت جدید داشته است.

290 نفر دیگر نیز طی 28 روز پس از آزمایش مثبت تا روز شنبه جان خود را از دست داده اند و شمار تلفات ملی را به 122705 نفر رسانده است.

ارقام جداگانه منتشر شده توسط آژانس های آماری انگلستان برای مرگ و میرهایی که Covid-19 در گواهی مرگ ذکر شده است ، همراه با داده های اضافی در مورد مرگ هایی که در روزهای اخیر رخ داده است ، نشان می دهد که در حال حاضر 143000 مرگ مربوط به Covid-19 در انگلیس وجود داشته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>