انگلیس تحریم هایی علیه مقامات چینی به دلیل “نقض حقوق بشر در مقیاس صنعتی” اویغور

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

انگلیس تحریم ها علیه چهار مقام چینی را که به جرم جنایات علیه مسلمانان اویغور متهم شده اند ، در یک اقدام هماهنگ با اتحادیه اروپا اعلام کرد.

دومینیک راآب گفت که این افراد با مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر روبرو خواهند شد – همچنین انتظار می رود که مردم و شرکت ها از ارائه کمک مالی به آنها منع شوند.

وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس گفت “جامعه بین المللی” چشم خود را بر روی چنین نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر نمی بندد.

وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس گفت “جامعه بین المللی” چشم خود را بر روی چنین نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر نمی بندد.

ایالات متحده و کانادا نیز به رویکرد مشترک فراخواندن “نقض حقوق بشر در مقیاس صنعتی” در “بزرگترین بازداشت دسته جمعی” یک گروه قومی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون پیوستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>