‘این پسران گم شده اند’: هتل دار انگلیسی که مهاجران را در جزایر قناری مستقر می کند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

E

aster معمولاً زمانی است که کالوین لوکاک در حال آمدن برای ورود گردشگران انگلیسی است ، اما در عوض امسال او برای مهاجرانی که راهی کاملاً متفاوت به جزایر قناری رفته اند ، هزینه هتل را پرداخت می کند.

هتل دار انگلیسی برای 52 مهاجر که زندگی خود را به خطر انداخته اند برای رسیدن به مجمع الجزایر اسپانیا با گذر از خیانت در اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به امید آغاز زندگی جدید در اروپا محل اسکان را فراهم می کند.

از ابتدای سال گذشته بیش از 25000 مهاجر وارد جزیره تعطیلات اسپانیا شده اند و مقامات قادر به کنار آمدن نیستند زیرا قناری ها به آخرین کانون بحران مهاجران اروپا تبدیل شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>