بارسلونا ششمین شب اعتراض برای خواننده رپ زندانی رپ اسپانیا AP AP بارسلونا را می بیند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

روز یکشنبه اعتراضات در حمایت از یک رپر زندانی برای ششمین شب متوالی در بارسلونا به خشونت کشیده شد.

معترضین که اکثراً لباس سیاه پوشیده اند ، سنگها و اشیا at دیگر را به سمت مأموران پلیس که بیرون از مقر پلیس ملی در مرکز شهر اسپانیا نگهبانی می دادند پرتاب کرده اند.

از زمان دستگیری پابلو هاسل در روز سه شنبه برای اجرای حکم زندان نهم ماه بیش از 100 نفر به دلیل شعرهایی که به پادشاه اسپانیا توهین می کرد و خشونت تروریسم را تحسین می کرد ، از درگیری خشونت آمیز با پلیس دستگیر شده اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>