با بالا گرفتن شعله های آتش از پیاده رو در سیاتل ، ساکنان تخلیه می شوند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

به گفته سازمان آتش نشانی سیاتل ، ساکنان سیاتل روز چهارشنبه در اثر احتراق نشت گاز طبیعی ، ذوب شدن در آسفالت و ارسال شعله های آتش از پیاده رو ، تخلیه شدند.

ساکنان خیابان 2700 بلوار سیستل واقع در خیابان گیلاس شرقی تخلیه شدند و در اثر انتقال برق و قطع برق و گاز طبیعی به منطقه ، منطقه اطراف آن دچار قطعی برق شد.

آتش نشانی روز چهارشنبه در توئیتر گفت: “از منطقه پرهیز کنید و در صورت درخواست آتش نشان و پلیس در صحنه ، اگر از شما بخواهند تخلیه کنید.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>