برای سو ‘استفاده از پارک موضوعات ، ماسک لازم است تا “اثرات فریاد را کاهش دهد”

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

همزمان با بازگشایی پارک های موضوعی در کالیفرنیا ، دستورالعمل های ایالتی می گوید که افرادی که سوار غلتک می شوند برای جلوگیری از شیوع Covid-19 باید ماسک بزنند “تا اثرات فریاد را کاهش دهند”.

“طرح بازگشایی مسئولانه” این انجمن به پارک ها توصیه می کند که به پوشش صورت و تغییر مکان نشستن در وسایل سواری نیاز داشته باشند تا همه در یک جهت روبرو شوند.

مسئولان در اوایل ماه مارس اعلام کرده بودند که در صورت رسیدن منطقه به ضوابط بازگشایی کالیفرنیا ، پارکهای موضوعی ، ورزشها و سایر مسابقات در فضای باز می توانند با ظرفیت محدود از 1 آوریل از سر بگیرند.

بیشتر بخوانید:

در طرح “طرح اقتصاد سالم تر” در کالیفرنیا آمده است که سطح قرمز به این معنی است که سطح ریسک هنوز “قابل توجه” است و به این معنی است که “برخی از فعالیت های غیر ضروری مشاغل داخلی بسته شده اند”.

یکی از معیارهای طرح برای بازگشایی این است که “توانایی محدود کردن فعالیتهایی که باعث افزایش گسترش می شوند (به عنوان مثال: آواز ، فریاد ، تنفس شدید ؛ محیط های بلند باعث می شود مردم صدا را بالا ببرند)”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>