برنامه پنج ساله چهاردهمین چین چه تاثیری در تغییر اقلیم خواهد داشت؟

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین سال گذشته متعهد شد که کشورش تا سال 2060 خنثی از کربن خواهد بود و انتشار آن قبل از 2030 به اوج خود می رسد.

به عنوان بخشی از این برنامه ها ، مقابله با تغییرات اقلیمی یکی از اهداف اصلی برنامه پنج ساله چهاردهم پکن است که رئوس مطالب آن هفته گذشته منتشر شد.

در این سند ، چین ، که مسئول 30 درصد انتشار دی اکسید کربن در جهان است ، می گوید که هدف آن تأمین 20 درصد انرژی خود از منابع غیر فسیلی تا سال 2025 است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>