بر اساس تحقیقات مستقل ، نیکولا استورجن در مورد جنجال الکس سالموند کد وزیر را نقض نکرد

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

گزارش مهم ، توسط QC جیمز همیلتون ، حاکم شده است: “من عقیده دارم که وزیر اول مقررات مربوط به قانون وزیر در مورد هیچ یک از این موارد را نقض نکرده است.”

وزیر اول در تلاش برای ترسیم خط ، گفت: “من از نتیجه تحقیقات مستقل جیمز همیلتون ، که جامع ، مبتنی بر شواهد و صریح است ، استقبال می کنم.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>