بوریس جانسون تحریم های چین علیه نمایندگان صریح مجلس را محکوم کرد: “من قاطعانه در کنار آنها هستم”

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

بوریس جانسون تحریم های چین علیه نمایندگان صریح و دیگر شهروندان انگلیس را محکوم کرد و گفت: “من قاطعانه در برابر آنها ایستاده ام.”

پکن در واکنش به تحریم های انگلستان در مورد رفتار پکن با مسلمانان اویغور ، منتقدان ، از جمله رهبر سابق توری ها ، آیین دانکن اسمیت ، را مجازات می کند.

نخست وزیر توییت کرد: “نمایندگان مجلس و سایر شهروندان انگلیس که امروز توسط چین تحریم شده اند نقشی حیاتی را بازی می کنند که چراغی را بر نقض شدید حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور روشن می کنند.

“آزادی بیان در مخالفت با سو abuse استفاده اساسی است و من قاطعانه در کنار آنها هستم.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>