تردید واکسن Covid در میان سیاه پوستان در نیمه انگلیس

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

تی

ارقام نشان می دهد ، در میان یک مشعل عمده تشویقی ، نسبت بزرگسالان سیاه پوستی که می گویند در مورد واکسن ویروس کرونا تردید دارند ، طی یک ماه تقریباً نصف شده است.

اداره آمار ملی روز پنجشنبه اعلام کرد ، تمایلات مثبت نسبت به واکسیناسیون از 78 درصد در دسامبر به 94 درصد در ماه مارس رسیده است.

ONS گفت كه حدود یك پنجم (22 درصد) بزرگسالان سیاه پوست در انگلیس از اواسط ماه فوریه تا اواسط مارس نسبت به لگن دچار تزلزل می شوند – نیمی از 44 درصد آنها اظهار داشتند كه در ماه گذشته احساس تزلزل می كنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>