جشنواره چلتنهام 2021: برنامه مسابقه ، زمان ها و کارت کامل برای روز دو

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

جشنواره چلتنهام 2021 چهارشنبه با یک برنامه دیگر از بزرگترین نمایش مسابقه پرش در زمین چمن ادامه دارد.

چاكون پور سوي هنوز در چلتنهام شركت نكرده اما در هر كاري كه در اين فصل انجام داده فوق العاده چشمگير بوده است. مولینز همچنین سیلاوس امری را اعلام کرده است.

پاول تاونند ، سوارکار Chacun Pour Soi ، اطمینان دارد که چلتنهام متناسب با کودک 9 ساله سبک نژاد خواهد بود – علیرغم شک و تردید دیگران در مورد این امتیاز.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>