جمال خاشوگی: گزارش اطلاعات آمریكا MBS را مسئول قتل روزنامه نگار سعودی می داند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان داد كه محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی دستور كشته شدن جمال خاشوگی مخالف سعودی را صادر كرده است.

گزارشی که مدتها در انتظار این قتل بود ، بیش از دو سال پس از کشته شدن خاشقگی در سفارت عربستان در استانبول ، توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی روز جمعه منتشر شد.

در این گزارش آمده است: “ما ارزیابی می كنیم كه محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی عملیاتی را در استانبول ، تركیه برای دستگیری یا كشتن جمال خاشوگی روزنامه نگار سعودی تصویب كرد.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>