درون سیاست: بوریس جانسون تصمیم گرفت طرح خروج قفل چهار فاز را فاش کند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

م

artin Scorsese می گوید سرویس های پخش داده محور باعث می شود هنر سینما از بین برود. مدیر عالی فکر می کند آنها از داده ها برای “تحقیر” ما استفاده می کنند – ما را پر از محتوای مشابه بارها و بارها می کنند. بوریس جانسون قول داده است که در بیرون آوردن ما از قفل اطلاعات ، داده ها را هدایت کند – ما را با همان پیام احتیاط بارها و بارها تحریک می کند. اما نمایشگر بزرگ امروز نیز باید به هنر سیاست برگردد ، زیرا سرانجام از محتوای نقشه راه خود رونمایی کرد.

راب مریک معاون سردبیر سیاسی ما در مورد اینکه امروز به دنبال چه چیزی باشید:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>