در حالی که هزاران نفر درمورد اعتراض به لایحه پلیس ، معترضین در بریستول با افسران درگیر می شوند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

پس از تجمع هزاران نفر در اعتراض به لایحه جنجالی پلیس ، تظاهرکنندگان با پلیس در بریستول درگیر شده اند.

جمعیتی از مردم در کالج گرین در مرکز شهر قبل از راهپیمایی به یک ایستگاه پلیس در نزدیکی خیابان Bridewell در روز شنبه جمع شدند.

پلیس گفت موشک هایی از جمله آتش بازی به سمت آنها پرتاب شده و از آنها سو verb استفاده لفظی شده است.

تصاویر دیگر نشان می داد افسران سوار برای متفرق کردن جمعیت زیادی که در خارج از ایستگاه پلیس نیو بریدول جمع شده بودند ، مداخله می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>