دولت “در تصرف شهر لیورپول” در میان تحقیقات فساد قرار گرفت

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

رابرت جنریک دبیر جوامع “به زودی” در مورد استفاده از اختیارات خود برای مداخله در اداره قدرت محلی تصمیم خواهد گرفت.

این امر پس از آن صورت می گیرد که وزیر دستور بازرسی از شورا را برای تعیین اینکه آیا این شورا با “وظیفه بهترین ارزش” قانونی خود مطابقت دارد یا خیر.

وزارت مسکن ، جوامع و دولت محلی تأیید کرد مستقل شنبه شب که آقای جنریک گزارش بازرسی را دریافت کرده بود ، که باید تا 31 مارس انجام شود.

این بخش در بیانیه ای گفت: “این با دقت مورد بررسی قرار گرفته و مراحل بعدی به زودی مشخص خواهد شد.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>