رهبر کودتای اسپانیا که 40 سال از شکست در پوتچ نگذشته است ، قابل توبه نیست

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

تی

وی رهبر کودتای نافرجام ارتش اسپانیا گفته است که از چیزی پشیمان نیست و ادعا کرد کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد زیرا این کشور 40 سالهفتم سالگرد پوتچ بدنام

آنتونیو تجرو در حالی که نمایندگان در حال رای گیری برای تشکیل دولت جدید بودند ، با 200 نگهبان مسلح به پارلمان اسپانیا حمله ور شد و در تلاش برای براندازی دموکراسی نوپای کشور ، با شلیک گلوله به بالای سر نمایندگان وحشت زده.

در تصویری ماندگار از این واقعه ، Moustachioed Tejero در مجلس با تپانچه معروف نشان داده شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>