ریچارد فریمن: پزشک اسبق تیم اسکای و دوچرخه سواری انگلیس ثبت نام پزشکی را لغو کردند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

دکتر فریمن یا در 21 مورد از 22 اتهام مربوط به سفارش تستوسترون به مقرهای دوچرخه سواری انگلیس در سال 2011 و همچنین ضبط سوابق نامناسب و برخورد نامناسب با افراد غیر سوار ، یا پذیرفت یا در 21 مورد از این اتهامات مجرم شناخته شد.

اتهام اصلی ، که دکتر فریمن انکار کرد ، این بود که او دستور داد Testogel “بداند یا باور کند” که به دوپینگ برای سوارکاری داده شود.

دادگاه دفاع دکتر فریمن را رد کرد و روز پنجشنبه گفت: “در همه شرایط ، دادگاه تشخیص داد که اقدامات دکتر فریمن توسط اعضای جامعه و سایر پزشکان ناخوشایند تلقی خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>