زنان در قلب انقلاب لیبی بودند. ده سال بعد ، آنها خواستار احقاق حقوق خود ، به خطر مرگ می افتند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

من

تا اینکه او عموزاده های خود ، فعالان حقوق سلوا و ایمان را دید ، و در اعتراض به اعتراض جسورانه ای در مقابل دادگستری در بنغازی ، هالا بوگایگیس فهمید که اتفاق بسیار بزرگی در حال رخ دادن است.

فوریه 2011 بود. حسنی مبارک فقط یک هفته قبل در همسایگی مصر استعفا داده بود و تب انقلابی از مرزها به شهر دوم لیبی سرازیر شده بود.

هلا بوگایگیس ، وکیل 31 ساله تجاری در آن زمان ، بیش از 1000 کیلومتری غرب طرابلس ، سنگر معمر قذافی بود که بیش از 40 سال با مشت آهنین کشور را اداره می کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>