زن ششم Gov Cuomo را به آزار و اذیت جنسی متهم می کند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

یک زن ششم پیش آمده و فرماندار نیویورک ، اندرو کوومو را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده است ، در آلبانی ، نیویورک اتحادیه تایمز گزارش در روز سه شنبه.

این برخورد ظاهراً سال گذشته در عمارت فرماندار رخ داده است ، جایی که این زن ، یکی از اعضای اتاق اجرایی ، برای کار فراخوانده شده بود.

“بت گاروی” ، مشاور مشاور استاندار ، به ” اتحادیه تایمز در یک بیانیه.

گفته می شود که روز گذشته دفتر فرمانداری از این ادعا مطلع شده است.

مستقل در حال تماس با دفتر استانداری برای اظهارنظر در مورد این داستان فوری است.

اتحادیه تایمز هویت متهم را دریغ می کند زیرا نمی تواند برای اظهار نظر به او برسد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>