صندوق 22 میلیون پوندی برای بازسازی زمینهای peat که می توانند به مبارزه با آب و هوا کمک کنند راه اندازی شد

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

تی

وی دولت اسکاتلند کشاورزان و مالکان زمین را تشویق می کند تا از صندوق 22 میلیون پوندی برای احیای زمینهای ذرت خود ، که می تواند به جذب کربن کمک کند ، درخواست کمک مالی کنند.

تا یک چهارم اسکاتلند ، حدود 1.7 میلیون هکتار ، در خاک پیت پوشیده شده است که می تواند 1.6 میلیارد تن کربن را جذب و ذخیره کند – معادل 140 سال از انتشار گازهای گلخانه ای کشور.

اما اعتقاد بر این است که 80 درصد از peatland برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای نیاز به ترمیم دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>