مدرسه دستور زبان باتلی: والدین برای تأمین دادخواست حمایت از 60،000 از والدین خواستار آرامش هستند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments


والدین در مدرسه دستور زبان باتلی خواستار آرامش در میان مشاجره بر سر معلمی شدند که کاریکاتوری از حضرت محمد (ص) را به دانش آموزان نشان داد.

دادخواست حمایت از معلم ، که پس از نشان دادن کاریکاتوری که به طور گسترده گزارش شده از روزنامه طنز فرانسه گرفته شده ، عذرخواهی کرد چارلی ابدو، بیش از 60،000 امضا را گذرانده است.

این درگیری موجبات اعتراض در خارج از مدرسه غرب یورکشایر را فراهم کرده است ، که معلم را معذرت خواهی کرده و معلم را در روز پنجشنبه معلق کرده است تا زمان تحقیقات.

روز یكشنبه ، یونس لونات ، سخنگوی انجمن والدین و مشاركت جامعه باتلی ، گفت كه معلم در درک این تصویر “مملو از تروپهای اسلام هراسی” موفق نشده است.

وی گفت: “ما معتقدیم که در یک جامعه دموکراتیک همه حق عقیده و بیان را دارند ، با این حال ، ما به عنوان والدین و شهروندان نیز معتقدیم که با این حقوق مسئولیت پذیر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>