مطالعه نشان می دهد خوک های وحشی “مخرب” ممکن است به پرورش جنگل های بارانی تنوع زیستی کمک کنند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

دبلیو

به نظر می رسد خوکهای بدخیم در پی خود ویرانی از خود به جای بگذارند ، اما معلوم می شود که این حیوانات می توانند منافع مثبتی را برای مناظر زندگی کنند.

یک مطالعه جدید توسط دانشمندان استرالیایی نشان داده است که خوک های وحشی می توانند جنگل های بارانی متنوع را در زیستگاه های بومی خود کشت کنند.

دکتر متیو لوسکین ، که در مورد اثر خوک های بومی در جنگل های بارانی مالزی تحقیق کرده است ، گفت که لانه خوک ها ممکن است “حیاتی” در حفظ جوامع متنوع و متعادل درختان باشد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>