پایتخت ایالات متحده در قفل پس از برخورد ماشین به دو افسر پلیس و گزارش شلیک گلوله است

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

ساختمان پایتخت آمریکا پس از برخورد اتومبیل به دو افسر پلیس در قفل است. همچنین گزارش هایی مبنی بر شلیک گلوله وجود داشت که تأیید نشد.

سه ماه پس از حمله صدها نفر از طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان برای جلوگیری از تصویب پیروزی جو بایدن ، مجلس قانونگذار در میان تهدید امنیتی دیگر ، دوباره صحنه اضطراب بود.

خبرنگار فاکس نیوز گفت که وی چندین نفر را که پس از قرار گرفتن در برانکارد با آمبولانس منتقل شده بودند ، تماشا کرد. پلیس همچنین دیده می شود که کسی روی زمین افتاده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>