چارلز ‘می خواست پاسخ نقطه به نقطه مصاحبه هری را منتشر کند’

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

خبرنگار سلطنتی گفته است که شاهزاده ولز می خواست پاسخ مفصلی به مصاحبه انفجاری هری و مگان با اپرا وینفری منتشر کند.

کتی نیکل گفت و که پرنس چارلز می خواست بیانیه ای “نقطه به نقطه” برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده توسط دوک و دوشس ساسکس در اوایل ماه جاری صادر کند.

در طول مصاحبه این زوج با خانم وینفری ، آنها ادعا کردند که یکی از اعضای خانواده سلطنتی “نگرانی” در مورد اینکه رنگ پسرش ، ارچی قبل از تولد ، چه رنگی است دارد.

مگان همچنین گفت که زندگی به عنوان عضوی از خانواده سلطنتی به قدری دشوار بود که فکر خودکشی را می کرد ، اما از کاخ باکینگهام کمکی دریافت نکرد.

هری به خانم وینفری گفت که او مدتی با چارلز یا شاهزاده ویلیام صحبت نکرده است ، و رابطه خود را با برادرش یکی از روابط “فضایی” توصیف کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>