چاقو زدن اولدهام: شش نفر پس از کشته شدن مردی در منچستر بزرگ دستگیر شدند

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

شش نفر پس از کشته شدن یک مرد در اولدهام ، منچستر بزرگ دستگیر شدند.

مقتول ، در حدود 20 سالگی ، حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به بیمارستان رویال اولدهام منتقل شد و بعداً اعلام شد که وی فوت کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>