کاخ گفت: پرنس فیلیپ پس از جراحی قلب به بیمارستان کینگ ادوارد هفتم بازگشت

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

کاخ باکینگهام می گوید ، شاهزاده فیلیپ بیمارستانی را که دو روز پیش تحت عمل جراحی قلب قرار داشت ترک کرده و به بیمارستان مورد علاقه خانواده سلطنتی برگردانده شده است.

این کاخ در بیانیه ای گفت: “روز چهارشنبه به دنبال رویه موفقیت آمیز دوک ادینبورگ در بیمارستان سنت بارتولومیو ، اعلیحضرت سلطنتی امروز به بیمارستان شاه ادوارد هفتم منتقل شدند.”

“انتظار می رود که دوک برای ادامه درمان برای چند روز در بیمارستان بماند.”

شاهزاده فیلیپ فقط سه ماه قبل از صدمین سالگرد تولد خود عمل کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>