کشور اتحادیه اروپا که از بروکسل به دلیل انتشار واکسن عصبانی نیست

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

ver 24،000 صلیب سفید در میدان شهر قدیمی پراگ این هفته به منظور بزرگداشت قربانیان Covid-19 در جمهوری چک علامت گذاری شد.

این کشور از یکی از کمترین ملتهای آسیب دیده اروپا پس از موج اول یک سال گذشته ، به یکی از بدترین تأثیرات امروز خود تبدیل شده است.

چک ها که از ماه اکتبر تحت تدابیر قفل زندگی کرده اند ، هنوز “نقشه راه” بازگشت به زندگی عادی را ندارند و موارد و مرگ و میرها همچنان سرسختانه بالا هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>