Greggs به دلیل همه گیری Covid-19 در اولین 36 سال از دست می رود

Category: جهان زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

Greggs زنجیره ای نانوایی اولین ضرر سالانه خود را در 36 سال سابقه خود متحمل شده است ، زیرا همه گیر ویروس کرونا برای مقصر قرار دادن یکی دیگر از خیابان های بزرگ است.

کارفرمایان این شرکت – معروف به کیک های شیرینی پزی و سوسیس – از دست دادن قبل از مالیات 13.7 میلیون پوند در سال 2020 با کاهش فروش از 1.17 میلیارد پوند در سال قبل به 811.3 میلیون پوند خبر دادند.

اما این نانوایی گفت که برای آینده مثبت باقی مانده است – و متعهد شده است که طی 12 ماه آینده 100 فروشگاه جدید افتتاح کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>